Đóng

Nhân sự

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PHƯỚC LỘC

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

STT Họ và Tên Chức danh – Chức vụ Năm sinh Học vị
I. Ban giám hiệu
1 Nguyễn Văn Quang Hiệu trưởng 1948
2 Trần Quang Liêm Phó Hiệu trưởng 1976 Thạc sỹ Giáo Dục Học
3 Phó Hiệu trưởng
II. Các tổ chức Đảng, Đoàn, Công đoàn,…
4 Bí thư Đảng bộ
5 Bí thư Đoàn trường
6 Chủ tịch Công đoàn
III. Các phòng chuyên môn
7 Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
8 Phạm Hùng Cường Trưởng phòng Tài vụ 1972 Cử nhân CNTT
9 Hoàng Ngọc Linh Trưởng phòng Đào tạo 1976 Kỹ Sư Cơ Khí
10 Phạm Thanh Bình Trưởng phòng Công tác – HSSV 1975 Cử nhân CNTT
11 Trưởng phòng Khảo thí
IV. Các khoa chuyên môn
12 Nguyễn Văn Lân Trưởng khoa Điện công nghiệp 1974 Kỹ sư Điện công nghiệp
13 Mai Thị Oanh Phó khoa Điện công nghiệp 1989 Kỹ sư hệ thống điện
14 Nguyễn Hữu Thuộc Trưởng khoa kỹ thuật cắt gọt kim loại
15 Phan Đình Thức Phó khoa kỹ thuật cắt gọt kim loại 1988 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
16 Phan Văn Hồng Trưởng khoa công nghệ ô tô 1953 Kỹ sư Cơ khí động lực
17 Đoàn Quang An Phó khoa công nghệ ô tô 1984 Cử nhân cơ khí động lực
18 Phạm Thị Thanh Tâm Trưởng khoa kế toán doanh nghiệp 1979 Cử nhân kế toán
19 Trưởng khoa giáo dục cơ bản