Đóng

Định hướng phát triển

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược và định hướng phát triển của Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Phước Lộc đến năm 2030.

1. Mục tiêu

Nâng cấp Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc thành một trường cao đẳng đa ngành, tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, tất cả các học viên có đủ năng lực thực sự theo đuổi nghề nghiệp đã được đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm, có tác phong công nghiệp và tinh thần học hỏi phù hợp với môi trường làm việc hiện đại và hội nhập toàn cầu.

2. Chiến lược trọng tâm

 • Chiến lược phát triển nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế;
 • Chiến lược lấy người học làm trọng tâm;
 • Chiến lược ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy và đào tạo;
 • Chiến lược hợp tác quốc tế;
 • Chiến lược phát triển, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất.

Các chỉ số thực hiện:

 • Chương trình đào tạo: 100% chương trình đào tạo sát nhu cầu thực tiễn xã hội
 • Giáo trình: 100% nghề đào tạo có đầy đủ giáo trình giảng dạy
 • Đào tạo gắn liền với doanh nghiệp: 100% nghề đào tạo gắn kết với doanh nghiệp trong giảng dạy, thực hành, thực tập.

3. Sứ mạng

 • Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đa dạng hóa các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quốc gia, Khu vực ASEAN và thế giới.
 • Đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục nghề nghiệp và đạt các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cho người học được đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ và các hoạt động chuyên môn khác; tạo cơ hội cho mọi người học nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề.
 • Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.

4. Tầm nhìn

Trở thành một trường đào tạo nghề theo hướng ứng dụng – thực hành, có uy tín trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trên cả nước vươn tầm khu vực.

5. Giá trị cốt lõi

Xây dựng trường Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc thành thành một cơ sở Giáo Dục nghề nghiệp chất lượng cao với giá trị là trường học thân thiện, giúp cho các thầy cô giáo và học sinh có điều kiện để tích cực phát huy năng lực sáng tạo của mình, là một nơi nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và những giấc mơ tự chủ về nghề nghiệp tương lai.