Đóng

Đào tạo nghề

Kỹ thuật cắt gọt kim loại

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp 2. Tuyển sinh – Đào tạo Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt […]

27 / 10 2020

Nghề công nghệ ô tô

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp 2. Tuyển sinh – Đào tạo Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt […]

27 / 10 2020

Nghề điện công nghiệp

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp 2. Tuyển sinh – Đào tạo Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt […]

27 / 10 2020

Nghề kế toán doanh nghiệp

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp 2. Tuyển sinh – Đào tạo Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt […]

27 / 10 2020